Kundebetingelser og vilkår

Kundebetingelser og vilkår

Her finner du mer om dine kundevilkår. For mer informasjon kontakt info@hilsener.no

KUNDEBETINGELSER OG VILKÅR

MERK (Viktig): I tillegg til å lese følgende vilkår og betingelser som du har godtatt ved å bruke dette nettstedet, bør du også se vilkårene og betingelsene til hver enkelt selger (“selger”).

Aksept av vilkår

Vi kan oppdatere disse kundevilkårene (og dokumentene det refereres til i dem) og alle aspekter av tjenesten fra tid til annen. Vi vil varsle deg om slike endringer ved å laste opp detaljer om dem på nettstedet. Du bør gjennomgå kundevilkårene med jevne mellomrom for endringer. Ved å bruke nettstedet godtar du å være bundet av disse kundevilkårene. Hvis du ikke godtar disse kundevilkårene, vennligst ikke bruk tjenestene eller noen del av dem.

1. Om oss

Tjenestene drives av Hilsener Bodegård (“Hilsener/vi/oss”). Hilsener er registrert i Norge/ Brønnøysund under firmanummer 928035034.

2. Tilgang til tjenesten vår

Tilgang til tjenestene er tillatt på midlertidig basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr gjennom nettstedet uten varsel. Vi vil ikke være ansvarlige hvis noen av tjenestene av en eller annen grunn er utilgjengelige eller ikke tilgjengelig i en periode.

Hvis du velger å bruke Hilsener får du en brukeridentifikasjonskode, passord eller annen informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer. Disse må du behandle som konfidensiell informasjon og du må ikke avsløre den til noen tredjepart. Vi har rett til å deaktivere enhver brukeridentifikasjonsmetode, enten dette er valgt av deg eller tildelt av oss og når som helst, hvis du etter vår mening ikke har fulgt noen av bestemmelsene i kundevilkårene.

Det er ditt ansvar å sikre at all informasjon (inkludert navn og adresse) du laster opp til nettstedet, er korrekt og nøyaktig. Sørg for at du sjekker all informasjon før du foretar et kjøp.

3. Immaterielle rettigheter

Vi eier, eller er lisenshaver til, alle rettigheter, titler og interesser i og til tjenesten. Inkludert alle rettigheter under patent-, opphavsrett-, forretningshemmelighets- eller varemerkelov, og alle andre eiendomsrettigheter, inkludert alle søknader, fornyelser, utvidelser og restaureringer av disse.

Du må ikke trekke ut eller på annen måte bruke noe av innholdet på nettstedet og/eller tjenesten til kommersielle formål uten å få en lisens til å gjøre det fra Hilsener eller våre lisensgivere.

4. Beskrivelse av hilsener.no tjeneste

Vær oppmerksom på at når du bestemmer deg for å kjøpe varer og/eller tjenester er den juridiske kontrakten mellom deg og selger. Kontrakten skal også kort sammenfatte kundevilkårene i e-postbekreftelsen på bestillingen din. Herunder også gjeldende detaljer på produktsiden og at du godtar alle disse bestemmelsene.

Du bør nøye lese kundevilkårene, e-postbekreftelsen og gjeldende detaljer på produktsiden i forhold til din bestilling. Hvis det er noen konflikt vil kundevilkårene gjelde.

Vi kan ikke forplikte oss til at varer og/eller tjenester du kjøper fra selgere gjennom nettstedet vil være av tilfredsstillende kvalitet. ,Denne og alle andre slike garantier (enten uttrykkelig eller underforstått) fraskrives av oss absolutt i den grad det er tillatt i loven. Denne ansvarsfraskrivelsen påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter overfor selgeren. Der du bestiller varer og/eller tjenester gjennom nettstedet, kan vi gi ut din kundeinformasjon knyttet til denne transaksjonen til den relevante selgeren.

Vi evaluerer eller kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlige på noen måte for, tjenester levert av selgere, og vi har ikke på noe tidspunkt i vår besittelse noen varer som tilbys for salg av selgere via hilsener.no        

5. Fraskrivelse av garantier og ansvarsbegrensning

(a) I den grad det er tillatt av gjeldende lover, fraskriver vi oss ansvar for enhver skade som følge av din bruk av noen del av tjenesten.

(b) Siden leveres “som den er” og “som tilgjengelig”, og vi fraskriver oss alle uttrykkelige, underforståtte og lovpålagte garantier i den grad det er tillatt i henhold til loven.

(c) Ingenting i disse kundevilkårene skal begrense eller utelukke vårt ansvar for uredelig og uriktig fremstilling, for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre agenter eller ansatte eller for noe annet ansvar som ikke kan begrenses eller utelukkes ved lov.

6. Hvordan kontrakter dannes mellom deg og selgere

Hver bestilling du legger inn skal anses å være et tilbud fra deg om å kjøpe varene og/eller tjenestene som er spesifisert i den, underlagt kundevilkårene og gjeldende detaljer på produktsiden.

Ingen bestilling skal anses for å være akseptert av selgeren før vi (som opptrer som selgers handelsagent) utsteder en e-postbekreftelse på ordren. Kontrakten mellom deg og selger vil kun gjelde de varene og/eller tjenestene som er varslet i e-postbekreftelsen.

7. Betalingsmetoder

Kjøp av varer og/eller tjenester du foretar med selgere kan kun betales for ved hjelp av betalingsmetodene vi gjør tilgjengelig gjennom betalingsfunksjonen vår.

8. Avslag på transaksjon

Vi kan nekte å behandle en transaksjon av en hvilken som helst grunn eller nekte service til noen når som helst etter eget skjønn. Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart på grunn av å nekte dette eller på grunn av å avvikle eller suspendere en transaksjon etter at behandlingen har begynt.

9. Leveringsordninger

Handlekurven din på nettstedet viser varene du har valgt, selgeren som skal oppgi detaljer om porto og pakking.

10. Returer

Vennligst se våre retningslinjer for retur og refusjon hvis du ønsker å diskutere en retur, erstatning eller refusjon av en vare kjøpt via nettstedet. Dessverre kan noen varer ikke kanselleres og kan heller ikke refunderes. Vennligst se våre retningslinjer for retur og refusjon for mer informasjon.

11. Fraskrivelse

Hvis vi på noe tidspunkt unnlater å oppfylle noen av dine forpliktelser i henhold til kundevilkårene, eller hvis vi unnlater å utøve noen av rettighetene eller rettsmidlene som vi har krav på i henhold til dem, skal dette ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller rettsmidler og skal ikke frita deg fra å overholde slike forpliktelser. En fraskrivelse fra oss av mislighold skal ikke utgjøre en fraskrivelse av noen etterfølgende mislighold. Ingen fraskrivelse fra oss av noen av disse kundevilkårene skal være effektive med mindre det er uttrykkelig angitt å være en fraskrivelse og kommunisert til deg skriftlig.

12. Skillebarhet

Hvis noen av disse kundevilkårene blir fastslått å være ugyldige av en kompetent myndighet, ulovlige eller ikke håndhevbare i noen grad, vil slike vilkår, betingelser eller bestemmelser i den grad bli adskilt fra de gjenværende vilkårene, betingelsene og bestemmelsene som fortsatt vil være gyldige for så langt loven tillater det.

13. Hele avtalen

Disse kundevilkårene og alle dokumenter som det er uttrykkelig referert til, utgjør hele avtalen mellom oss og erstatter og opphever alle tidligere utkast, avtaler, ordninger og forståelser mellom oss, enten skriftlige eller muntlige, knyttet til emnet. Hver av oss godtar at verken vi eller du skal ha noen rettsmidler eller garanti (enten laget uskyldig eller uaktsomt) som ikke er angitt i disse kundevilkårene. Ingen av oss skal ha noe krav for uskyldig eller uaktsom å ha gitt en uriktig fremstilling basert på noen uttalelse i disse kundevilkårene og dokumenter som det er uttrykkelig referert.

14. Force majeure

Der vi eller en selger blir forhindret fra eller forsinket i å utføre forpliktelser i henhold til disse kundevilkårene på grunn av omstendigheter utenfor vår eller selgerens rimelige kontroll, inkludert, uten begrensning, Guds handlinger, statlige handlinger, krig eller nasjonal nødsituasjon, opptøyer, sivil bråk, brann, eksplosjon, flom, dårlig vær, epidemi, lockout, streik, eller andre arbeidskonflikter (uansett om det er knyttet til selgerens arbeidsstyrke), eller begrensninger eller forsinkelser som påvirker transportører eller manglende evne eller forsinkelse i å skaffe forsyninger av tilstrekkelig eller egnet materiale da skal enten vår eller selgers (alt etter tilfellet) oppfyllelse av forpliktelser utsettes i den perioden omstendighetene vedvarer.

15. Tredjeparters rettigheter

Ingen bestemmelse i disse kundevilkårene skal håndheves av noen tredjepart (som for disse formål inkluderer enhver tredjepart: ansatt, offiser, agent, representant eller underleverandør for enten Hilsener eller selgeren). Ingenting i denne klausulen utelukker rettighetene til Hilsener når de opptrer som kommersiell agent for en selger.

16. Lov og jurisdiksjon

Kontrakter for kjøp av varer eller tjenester gjennom nettstedet vårt skal være underlagt norsk lov. Enhver tvist som oppstår fra eller relatert til slike kontrakter skal være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge

17. Tilbakemelding og klager

Generelle kommentarer om nettstedet er velkomne, vennligst kontakt oss. Klager på en spesifikk selger, varer eller tjenester må rettes til den berørte selgeren via kontaktdetaljene som er oppgitt på e-posten med ordrebekreftelsen som du mottar for løsning direkte med dem.

18. Andre gjeldende vilkår og betingelser

Ytterligere vilkår og betingelser kan gjelde for enkelte av våre produkter og tjenester. Disse produktene og tjenestene, og vilkårene og betingelsene som gjelder for dem, er angitt nedenfor.

19. Vilkår og betingelser for kampanjekode

Ved å bruke en kampanjekode vil du anses å ha lest og forstått disse vilkårene og betingelsene og godtar å være bundet av dem.

Vilkårene og betingelsene på nettstedet skal gjelde for kampanjekoder. Hvis og i den grad det er en konflikt eller inkonsekvens mellom vilkårene og betingelsene for nettstedet og disse kampanjekodens vilkår og betingelser, skal vilkårene og betingelsene for kampanjekoden ha forrang. De definerte vilkårene som brukes i vilkårene og betingelsene for nettstedet skal også gjelde for disse vilkårene og betingelsene for kampanjekoden.

hilsener.no-kampanjekoder kan bare brukes på hilsener.no og til kjøp av varer som for øyeblikket er omtalt på nettstedet vårt, eksklusive fraktkostnader.

Kampanjekoder er en avtale mellom deg og oss, og ikke mellom deg og selgeren. Kampanjekoder kan ikke brukes på de enkelte nettstedene til noen selgere på hilsener.no.

Kampanjekoder kan ikke brukes sammen med andre tilbud på hilsener.no, inkludert (men ikke begrenset til) andre hilsener.com-kampanjekoder, i samme transaksjon.

Rabatten knyttet til en kampanjekode gjelder for hele handlekurven din, eksklusive eventuelle leveringskostnader. Kampanjekoder må oppgis på betalingssiden i kassen for at rabatten skal gjelde.

Hver kampanjekode vil ha en begrenset tidsperiode for bruk og/eller et maksimalt antall bestillinger per kode. Koden vil være ugyldig når disse grensene er nådd. Spesifikke vilkår og betingelser for hver kampanjekode som angir slike grenser, kan enten finnes i kommunikasjonen du mottok med selve koden eller på den spesifikke kampanjekodens vilkår og betingelser-siden via nettstedet (f.eks. via et banner på stedet).

hilsener.no forbeholder seg retten til å suspendere, endre eller kansellere enhver kampanjekode, når som helst, i tilfelle omstendigheter oppstår som gjør det nødvendig å gjøre det. hilsener.com kan oppdatere disse vilkårene fra tid til annen og forbeholder seg retten til å legge til ytterligere vilkår og betingelser for spesifikke kampanjekoder etter behov. Du bør gjennomgå vilkårene og betingelsene for kampanjekoden med jevne mellomrom for endringer.

Kampanjekoder har ingen kontantverdi, kan ikke overføres andre og kan ikke videresendes eller tildeles på nytt.

Enhver refusjon du kan ha rett til å motta vil ikke inkludere innløsningsverdien for kampanjekoden. Du vil ikke motta mer enn beløpet du betalte for den endelige kurvprisen.